Les 5 |  lerareninstructie

 

Leraarinstructie Droom les 5

Schilderen van de droomkamer
Tijdens deze les gaan de leerlingen de binnenkant van de doos beschilderen om zo hun eigen droomkamer te maken. In les 6, wanneer de verf gedroogd is, wordt de doos ingericht.

Vooraf
De leerkracht zorgt dat de dozen klaar staan: bovenste flappen afgesneden en met dichte bodem. Leerkracht legt klaar: verf, kwasten of ander tekenmateriaal, schorten en dekt de tafels af met bijvoorbeeld kranten. Indien de leerkracht er voor kiest deze les klassikaal uit te voeren, dan is extra hulp van bijvoorbeeld ouders wenselijk om te begeleiden.
De leerkracht kan er ook voor kiezen de leerlingen om beurten in groepjes van 4 of 5 aan het schilderen te zetten. Leerlingen werken individueel of samen. De leerkracht bepaalt in welke gevallen dit handiger is - liefst werken de leerlingen zoveel mogelijk individueel!

Start
Wijs de projectposter in het klaslokaal aan. Vertel: "Vandaag gaan jullie je eigen droomkamer schilderen. Wat vind je mooie kleuren?  En welke kleuren passen goed bij jouw droomkamer? Die kleuren mag je gebruiken voor je droomkamer. Je mag ook stipjes schilderen of strepen of allemaal kleuren door elkaar. Let op: de doos ligt op de zijkant en je beschildert EERST de binnenkant (dat wordt de droomkamer) en daarna eventueel nog de buitenkant (dit is niet nodig)." 

Aan de slag
Elke leerling krijgt een doos. Op de tafeltjes staan de kwasten en bakjes (de eierdopjes) met verschillende kleuren verf klaar. De leerlingen beginnen met het beschilderen van de binnenkant van de doos. Terwijl de leerlingen bezig zijn loopt de leerkracht (en de extra begeleiding) rond en vraagt aan de leerlingen welke droomkamer ze gaan maken en hoe ze dat gaan aanpakken. De leerkracht helpt de leerlingen met tips en suggesties.  
 

Voorbereiding presentatie les 7

Tijdens de lessen 5 en 6 neemt de leerkracht voor elke leerling even de tijd om te vragen welke droomkamer ze gaan maken en waarom ze nu juist voor die droomkamer hebben gekozen. De leerkracht schrijft in het kort (in 2 of 3 zinnen) het antwoord van de betreffende leerling op papier. De leerkracht verzamelt zo tijdens de lessen 5 en 6 voor elke leerling een korte motivatie. 
Deze motiviatie wordt tijdens de presentatie in les 7 aan de leerling teruggekoppeld.

Einde les
De leerkracht laat de leerlingen vertellen over wat ze hebben gedaan – welke kleuren ze hebben gebruikt en waarom.
Daarna legt de leerkracht uit dat in de volgende les de doos/droomkamer wordt ingericht. 

Vertel de leerlingen 'nog een keer' dat ze spulletjes meenemen naar school om hun droomkamer van te maken. Vraag de leerlingen of ze al spulletjes hebben verzameld en wat ze willen meenemen naar school om hun droomkamer mee in te richten. 

Herhaal eventueel nog een keer wat ze allemaal kunnen meenemen. Geef eventueel nog een keer een briefje mee waarin wordt aangeven wanneer de spulletjes naar school genomen moeten worden.

Opdracht voor leerkracht en ouders
Verzamel kosteloos materiaal zoals wc-rolletjes, deksels, kurken, rietjes, wol, dopjes, plastic bekertjes, tijdschriften, lapjes stof, enz. Deze materialen kunnen als extra materiaal worden ingezet naast de door de leerlingen meegenomen spulletjes om hun droomkamer mee in te richten.

  

Tijdsduur les
(ongeveer) 50 minuten 

Hulpmiddelen 
dozen, verf, kwasten, schorten, afgedekte tafels

Voorbereiding
> Wanneer er klassikaal
   gewerkt wordt: hulp
   inschakelen van bijvoorbeeld
   ouders.
> De flappen van de dozen knippen.
   Elke leerling krijgt een doos
   zonder flappen.
> Klaarleggen: v
erf, dozen, schorten,
   kwasten.
> Tafels afdekken.

Lesvorm 
De leerlingen gaan individueel aan de slag.
De leerkracht kan er ook voor kiezen deze les om beurten in groepjes van 4 à 5 leerlingen te laten uitvoeren.

Locatie 
Klaslokaal|handenarbeidlokaal