Les 6 |  lerareninstructie

 

Leraarinstructie Droom les 6

Inrichten van de droomkamer
De in les 6 beschilderde doos is inmiddels helemaal droog. De leerlingen richten in deze les de doos in met de mee naar school genomen spulletjes. 

Vooraf
De leerkracht legt alle verzamelde materialen en de beschilderde dozen klaar op een centrale plek in de klas. De hulpmiddelen, scharen, lijm en eventueel stiften en ander tekenmateriaal worden klaargelegd op een centrale plek in de klas. De tafeltjes waaraan gewerkt wordt zijn afgedekt met kranten. 

Kosteloze materialen algemeen
De algemene kosteloze materialen zoals wc-rolletjes, deksels, kurken, rietjes, wol, dopjes, plastic bekers, tijdschriften en lapjes stof worden bij elkaar gelegd.

'Speciale materialen'
De materialen die de leerlingen speciaal hebben meegenomen om hun droomkamer mee in te richten, zoals bijvoorbeeld een speciaal plaatje of object, wordt in of bij de doos van de betreffende leerling gezet. De leerkracht kan er ook voor kiezen om deze voor de leerling 'speciale materialen' alvast neer te leggen op het tafeltje van de desbetreffende leerling.

Start
Wijs de projectposter in het klaslokaal aan. Vertel: "Vandaag gaan jullie je eigen droomkamer inrichten." De leerkracht laat zien met welk materiaal gewerkt kan worden en laat zien dat er ook plaatjes uit tijdschriften kunnen worden geknipt en opgeplakt. De leerkracht vertelt "Let op: het gaat om de binnenkant van de doos, dat wordt de DROOMKAMER". Kinderen doen schorten aan en gaan werken. De leerkracht kan er voor kiezen de leerlingen individueel te laten werken aan een tafeltje of in kleine groepjes van bijvoorbeeld van 4 leerlingen. De leerlingen mogen om beurten naar voren komen hun doos te pakken en om extra materiaal uit te zoeken. Lijm en scharen worden uitgedeeld.

 

Aan de slag
Terwijl de leerlingen bezig zijn loopt de leerkracht (en de extra begeleiding) rond en vraagt aan de leerlingen welke droomkamer ze gaan maken en hoe ze dat gaan aanpakken. De leerkracht helpt de leerlingen met tips en suggesties.  De leerkracht helpt de leerlingen daar waar nodig met het plakken van de materialen.

Tip Gebruik een lijmpistool om de 'lastige' spullen te plakken.

Voorbereiding presentatie les 7

Tijdens de lessen 5 en 6 neemt de leerkracht voor elke leerling even de tijd om te vragen welke droomkamer ze gaan maken en waarom ze nu juist voor die droomkamer hebben gekozen. De leerkracht schrijft in het kort (in 2 of 3 zinnen) het antwoord van de betreffende leerling op papier. De leerkracht verzamelt zo tijdens de lessen 5 en 6 voor elke leerling een korte motivatie. 
Deze motivatie wordt tijdens de presentatie in les 7 aan de leerling teruggekoppeld.

Einde les
De leerkracht laat de leerlingen vertellen wat voor een kamer ze hebben gemaakt en welke materialen ze daarvoor hebben gebruikt en waarom.

Daarna vertelt de leerkracht dat in de volgende les van alle droomkamers een expositie wordt gemaakt. In een expositie worden alle droomkamer uitgestald zodat iedereen ze goed kan bekijken.

 

Tijdsduur les
(ongeveer) 50 minuten 

Hulpmiddelen  
dozen, lijm,  lijmpistool, scharen, eventueel stiften, schorten, afgedekte tafels, van huis meegenomen spullen

Voorbereiding
> Wanneer er klassikaal gewerkt wordt, is hulp inschakelen van bijvoorbeeld ouders wenselijk
> Materialen en hulpmaterialen klaarleggen
> Beschilderde dozen voorin de klas 
klaarzetten
> Tafels afdekken

Lesvorm 
Klassikaal: de leerlingen gaan individueel aan de slag
De leerkracht kan er ook voor kiezen deze les in groepjes van 4 a 5 om beurten door de leerlingen te laten uitvoeren.

Locatie 
Klaslokaal|handenarbeidlokaal