Les 7 |  lerareninstructie

 

Lerareninstructie Droom les 7

Expositie
Een mooie gelegenheid om ouders te vragen om het werk van de leerlingen te bekijken.

Vooraf
De leerkracht stapelt de dozen op tot 'flats' op de tafels, zodat er goed in elke kamer NAAR BINNEN gekeken kan worden.

De leerkracht heeft op papier de korte motivatie van elke leerling in les 5 en 6 opgeschreven bij de hand.

Start
De leerkracht vertelt de leerlingen dat hun werk, net als het werk van echte kunstenaars, wordt tentoongesteld in een EXPOSITIE. De leerlingen mogen bij de opgestapelde dozen gaan staan of zitten. De leerkracht zorgt er voor dat alle leerlingen de dozen goed kunnen zien. Vervolgens leest de leerkracht telkens een motivatie van een leerling voor en vraagt aan de leerlingen; "Bij welke droomkamer hoort dit verhaaltje?" Wanneer de leerlingen antwoord hebben gegeven vertelt de leerkracht welke leerling dit heeft gezegd. De desbetreffende leerling wijst nog een keer zijn of haar droomkamer aan. Vraag aan de leerlingen of ze misschien nog iets meer willen vertellen over hun droomkamer. Stel gerichte vragen aan de leerling. Bijvoorbeeld: ik zie dat je veel rood hebt gebruikt. Is rood je lievelingskleur? Of: Ik zie een tafeltje. Waar heb je dat van gemaakt? Rond af met een positieve waardering aan de leerling.

 

 

Einde
De les 'Maak je eigen droomkamer' is al weer ten einde. De leerlingen hebben geleerd welke vormen er zijn en hoe ze deze kunnen gebruiken. Ook hebben ze de basiskleuren en de betekenis van kleuren geleerd. 

Facebook
We nodigen u uit om een foto van de expositie te mailen naar info@kibk.nl. We plaatsen de foto dan op de facebookpagina van KIBK, zodat iedereen deze terug kan zien.

Tijdsduur les
afhankelijk van groepsgrootte: ongeveer 3 minuten per leerling

Hulpmiddelen
Tafels om de droomkamers op te zetten

Voorbereiding
> Nodig eventueel ouders en andere belangstellenden uit voor de expositie
> Leerkracht stapelt de droomkamers op tot 'flats' 

Lesvorm 
Klassikaal

Locatie 
Klaslokaal, hal of gymzaal