Les 1 | lerareninstructie

Lees eerst de instructie of bekijk eerst de les via onderstaande link.

 

Instructiepagina Thuis les 1

Print de beknopte lesinstructie via de rode print-instructiebutton onderaan deze pagina.
Start: Toon de projectposter op het digibord. Vertel de leerlingen: "Vandaag beginnen we met het fotografieproject 'Thuis op school'."

Wijs op de poster de verschillende stappen aan en vertel: "Het project 'Thuis op school' bestaat uit 5 lessen."
Vertel: "Tijdens dit project krijg je de opdracht thuis een foto te maken. Op school ga je deze foto vormgeven en daarna exposeren in het schoolgebouw. Zo wordt school meer thuis. Je krijgt een filmpje te zien van een fotograaf. We gaan praten over foto's en de geschiedenis van de fotografie. Ook praten we over thuis en wat thuis nu eigenlijk 'thuis' maakt. Tijdens de lessen werk je in groepjes maar soms ga je ook alleen aan de slag.
We starten met een filmpje over de fotograaf Joost van Velsen."

> Button nr. 1 - 'Filmpje!' Start deel 1 van het filmpje over Joost. Na afloop van het filmpje worden de volgende vragen getoond:
Klik pijltje > 'Wat voor een soort fotograaf is Joost?'
Klik pijltje > 'Wat fotografeert een reportagefotograaf zoal? En een culinair fotograaf?'

> Button nr. 2 - 'Filmpje' Start deel 2 van het filmpje over Joost. Na afloop van het filmpje worden de volgende vragen getoond:
Klik pijltje > 'Waarvoor gebruikt een fotograaf lampen in de studio?'
Klik pijltje > 'Van wie krijgt Joost zijn foto-opdrachten?'

> Button nr. 3 - 'Foto's' Start slider 1 en toon daarna de vragen:
Klik pijltje > 'Deze foto's zijn van heel dichtbij gefotografeerd. Wat zie je op de foto's? Wat vind je van de foto's?'
> Start slider 2 en toon daarna de vragen:
Klik pijltje > 'Bij deze foto's zijn licht en donker heel belangrijk. Kun je direct zien wat er is gefotografeerd? Wat vind je van de foto's?'
> Start slider 3 en toon daarna de vragen:
Klik pijltje > 'Sommige mensen vinden dat deze foto's mislukt zijn. Vind jij dat ook? Kan een mislukte foto mooi zijn? Leg dat eens uit.'
> Start slider 4 en toon daarna de vragen:
Klik pijltje > 'Deze foto's zijn bijna hetzelfde. Toch zijn ze verschillend. Wat is het verschil? Welke foto vind je het mooist?'

> Button nr. 4 - 'Vraagteken' Toon de vraag: 'Heb jij zelf een lievelingsfoto? Zoja, vertel er wat over.'
Laat verschillende leerlingen vertellen of ze een lievelingsfoto hebben. Laat ze uitleggen waarom dat hun lievelingsfoto is.

> Button nr. 5 - 'Uitkaderen' Deel het lesblad met daarin het fotokader uit. Laat de leerlingen het kader uitknippen, bij voorkeur uit stevig papier. Vertel: "Kijk met één oog door het kader " en doe dit voor.
Vraag: "Wat zie je?" en vertel "Tijdens het fotograferen kader je ook een deel van de wereld uit. Dit heet 'het maken van een compositie'. Je kiest in je omgeving eerst een onderwerp uit en daarna kader je dat onderwerp uit. Je kunt ook meer dan één onderwerp uit je omgeving uitkaderen."
Klik pijltje > Start de slider; hier wordt getoond hoe foto's uitgekaderd kunnen worden. Vertel daarna: "Kies nu een onderwerp in de klas. Gebruik je eigen uitgeknipte kadertje om het uit te kaderen."

* Print de beknopte lesinstructie via de print-instructiebutton onderaan deze pagina. Het lesblad bevat een kader met afmetingen en nog een extra toelichting voor de leerlingen. Het antwoordformulier, horend bij button 6, staat ook op het lesblad.

> Button nr. 6 - 'Mooi/lelijk' Start de fotoslider. Vertel: "Je krijgt drie foto's te zien. Bekijk en bedenk welke van de drie foto's je het mooist vindt en welke het minst mooi. Zeg nog niets maar vul het antwoord in op het lesblad." *. Toon de drie foto's.
Klik pijltje > Toon het antwoordblad en laat daarna de leerlingen het antwoordblad invullen. Bespreek de antwoorden met de leerlingen en laat de leerlingen hun keuze motiveren. Stel tenslotte de vraag: "Wat maakt een foto mooi of lelijk?"

> Button nr. 7 - 'Vraagteken' Start de fotoslider. Er worden foto's getoond die voor een persoon waardevol kunnen zijn.
Klik pijltje > Toon de vraag: "Wat maakt dat een foto waardevol voor je kan zijn?"

> Button nr. 8 - 'Klaar!' Vertel: "We zijn nu klaar met de eerste les van het project 'Thuis op school'. Tijdens les 2 krijg je een opdracht om thuis een foto te maken. Bewaar je uitgeknipte fotokader goed; je kunt het nogmaals gebruiken tijdens deze thuisopdracht.

Tijdsduur les
(±) 60 minuten

Hulpmiddelen
> Digitaal schoolbord
> Pennen of potloden 
> Lesblad

Voorbereiding
> Neem voorafgaand aan de les
   de inhoud van de les door,
   door alle buttons na te gaan.
> Print de beknopte
   instructiepagina.
> Print het lesblad.

Lesvorm
Klassikaal: de leerlingen beantwoorden de vragen klassikaal en praten met elkaar over de vragen en antwoorden.

Locatie
Klaslokaal