Les 2 | lerareninstructie

Lees eerst de instructie of bekijk eerst de les via onderstaande link. 
Presenteer les 2

 

Instructiepagina Thuis les 2

Print de beknopte lesinstructie via de rode print-instructiebutton onderaan deze pagina.
Start: toon de projectposter op het digibord. Vertel de leerlingen: "Vandaag gaan we verder met het fotografieproject 'Thuis op school'. We zijn nu bij les 2. Eerst gaan we foto's op het digibord bekijken en wat vragen daarover beantwoorden. Daarna gaan jullie, in groepjes, met elkaar praten en nadenken over wat voor jullie thuis bijzonder is. Vervolgens bespreken we dat met de hele klas. Tenslotte geef ik jullie een fotografieopdracht mee voor thuis."

> Button nr. 1 - 'Thuisfoto's' Vertel: "Jullie krijgen nu een aantal foto's te zien die zijn gefotografeerd bij kinderen thuis. Elke foto toont een andere situatie thuis en laat typisch iets van thuis zien."
Klik pijltje > (Eerste 4 foto's) Vraag: "De foto's die je net bekeek, zijn thuis gemaakt. Waaraan zie je dat?"
Klik pijltje > (Tweede 4 foto's) Vraag: "Je doet dingen thuis en je doet dingen op school. Wat doe je alleen thuis? Wat doe je alleen op school?"
Klik pijltje > (Laatste 3 foto's) Vertel: "Thuis kun je door het raam van je slaapkamer naar buiten kijken. Bijvoorbeeld naar de boom in de tuin. Het raam en de boom horen bij jouw huis." Vraag: "Noem spullen die echt bij jouw school horen."

> Button nr. 2 - 'Vragenlijst' Toon de vragenlijst. Vertel: "Deze vragen gaan over wat je omgeving thuis zo bijzonder voor je maakt. Ik lees ze eerst voor en wil daarna van jullie horen of je de vragen begrijpt."
Vertel: "Vraag 1: Wat maakt dat de omgeving thuis als jouw 'thuis' voelt?"
Vertel: "Vraag 2: Waaraan ben je thuis gehecht?"
Vertel: "Vraag 3: Wat zou je willen veranderen om te zorgen dat de omgeving op school ook meer jouw 'thuis' wordt? Kan dat ook, in werkelijkheid?"
Vraag: "Begrijpen jullie deze vragen?"

Deel de klas in groepjes van 3 à 4 leerlingen in en deel de vragenlijst uit. Let op! De leerlingen bespreken de vragen groepsgewijs, maar vullen individueel hun eigen vragenlijst in.

> Button nr. 3 - 'Vraagteken' De drie vragen van de vragenlijst worden hier herhaald. Laat de leerlingen voorlezen wat ze hebben ingevuld op de vragenlijst. Laat de leerlilngen filosoferen over de antwoorden.
Toon eerste vraagkaartje. Vraag: "Wat maakt dat de omgeving thuis als jouw 'thuis' voelt?"
Klik pijltje > Toon tweede vraagkaartje. Vraag: "Waaraan ben je thuis gehecht?"
Klik pijltje > Toon derde vraagkaartje. Vraag: "Wat zou je willen veranderen om te zorgen dat de omgeving op school ook meer jouw 'thuis' wordt?"
Klik pijltje > Toon laatste vraagkaartje. Vraag: "Kan dat ook, in werkelijkheid?"

> Button nr. 4 - 'Foto's maken' Toon de opdrachtfolder en deel hem uit. Lees de tekst van de opdrachtfolder voor en vraag of de leerlingen het begrijpen. Beantwoord hun eventuele vragen. Laat hen vervolgens de vragen invullen die in de thuisopdracht staan vermeld. Bespreek vervolgens klassikaal wat de leerlingen zoal hebben ingevuld.
Klik pijltje > Toon het filmpje waarin Joost laat zien hoe de leerlingen te werk moeten gaan bij het maken van hun eigen thuisfoto's.

> Button nr. 5 - 'Kies maar!' Toon het eerste plaatje. Vertel: "Deze zusjes hebben thuis hun hond gefotografeerd omdat ze hem erg lief vinden en hem missen wanneer ze op school zijn."
Klik pijltje > Vertel: "Eén zusje heeft ook haar bed gefotografeerd, omdat ze het fijn vindt om weer in haar eigen bed te slapen na ergens anders gelogeerd te hebben."
Klik pijltje > Vertel: "Het andere zusje heeft schaatsen van haar tante gekregen. Het lijkt haar heel leuk om het ijs op te gaan."
Vraag: "Wat willen jullie thuis gaan fotograferen voor het project 'Thuis op school'? Kijk maar naar het lijstje van onderwerpen ingevuld op de opdrachtfolder." 

> Button nr. 6 - 'Klaar!' Toon de foto en tekst collage. Vertel: "Deze foto en tekst collages hebben leerlingen van een andere school al eerder gemaakt voor het project 'Thuis op school'. Wij gaan samen op [noem dag/datum] ook een foto en tekst collage maken. Zorg daarom dat je vóór die dag één of twee foto's naar mij hebt gemaild. Kijk daarvoor in je opdrachtfolder die je straks mee naar huis neemt."

Tip! Sommige leerlingen beschikken thuis misschien niet over een camera, mobiel, printer en/of e-mail. Er zijn gelukkig nog goedkope wegwerpcamera's (onder € 10) te koop met een capaciteit voor ± 27 opnames. Laat zo'n camera rouleren onder deze leerlingen. Hun foto's kunnen dan bij een printservice uitgeprint worden.

Tijdsduur les
(±) 60 minuten 

Hulpmiddelen 
> Digitaal schoolbord
> Pennen of potloden 

Voorbereiding 
Bekijk voorafgaand aan de les, 
   de inhoud van de les door 
   alle buttons na te gaan.
Print de beknopte 
   instructiepagina.
Print het lesblad met opdracht-
   en vragenformulier.


Lesvorm 
Klassikaal: de leerlingen beantwoorden de vragen klassikaal en praten met elkaar over de vragen en antwoorden. 

Locatie 
Klaslokaal