'Thuis op school'

 

 

Fotografie. Maar dan anders. In deze lessenserie maken leerlingen foto’s.
Thuis en op school. Hun blik verandert. Hun mening. En daarmee hun
omgeving. Foto’s worden ondersteund door woorden. En het leuke is:
alle foto’s die de kinderen maken zijn goed.

Samenvatting van de lesseninhoud
Deze lessenserie over fotografie bestaat uit 5 lessen voor groep 5 en 6.
Allereerst maken leerlingen via een filmpje kennis met fotograaf Joost van Velsen.
Daarna krijgen ze een opdracht: fotografeer thuis jouw favoriete omgeving.
Met deze foto’s gaan de leerlingen op school aan de slag. Ze schrijven een
stukje tekst over de foto en maken een presentatie.
Tot slot wordt het eindresultaat op school tentoongesteld.

Het doel
De thuisomgeving ziet er heel anders uit dan de schoolomgeving. In de lessenserie ervaren leerlingen dat ze via hun creativiteit hun omgeving kunnen veranderen of vormgeven. Daarnaast leren ze dat ze hun persoonlijke ideeën kunnen vangen in beelden en foto’s. Hun zelfvertrouwen krijgt een boost omdat alles wat ze maken goed is.

Vragen die aan bod komen
> Wat is het verschil tussen je omgeving thuis en op school?
> Wat vind je van je omgeving thuis en op school?
> Wat zou je willen laten zoals het nu is?
> Wat zou je willen veranderen en hoe?
> Kun je dat laten zien?
> Op welke manieren kun je je omgeving fotograferen?
> Hoe hebben fotografen dit al eerder gedaan?
> Wanneer is een foto mislukt?
> Kan een mislukte foto toch gelukt zijn?