Wat zijn de tarieven?

U betaalt per lessenserie 1,80 per deelnemende leerling per jaar. Het aantal leerlingen wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal leerlingen per leerjaar op basis van de DUO gegevens.

Voorbeeld:
U wilt "Maak je eigen Droomkamer" aan groep 1 en aan groep 2 geven.
Uw school telt volgens opgave van het DUO 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is dan 200 : 8 = 25 leerlingen.

De prijs voor een licentie wordt dan 25 x 2 groepen x € 1,80 = € 90,- per jaar.

Is groep 1 en 2 een combinatiegroep 1/2 dan is de prijs voor een licentie
25 x € 1,80 = € 45,- per jaar.